Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „PAMIĘĆ”

Nasze stowarzyszenie tworzą zapaleńcy, którzy chcą aktywizować młodzież oraz lokalne społeczności do udziału w imprezach sportowych oraz wydarzeniach dotyczących historii Polski.

Wszystkie nasze poczynania są realizowane społecznie, bez jakichkolwiek osobistych zysków materialnych.

Wydarzenia, które organizujemy sami lub przy współudziale innych niosą w sobie treści historyczne i zaszczepiają uczestnikom chęć do zdrowej rywalizacji.